© Copyright Progresīvo Tehnoloģiju Institūts

vesels.lv redakcija

Šīs Web lapas un visu publikāciju autortiesības pieder biedrībai “Progresīvo tehnoloģiju institūts” vai arī ir izvietotas ar autortiesību īpašnieku atļauju.

Materiālu drīkst kopēt un lejupielādēt tikai personiskām vajadzībām bez komerciāla satura un mērķa.

Jūs nedrīkstiet pārveidot, mainīt vai papildināt materiālu, kas atrodas šajā Web lapā, nedrīkstiet to pārdot vai publiski pavairot un, izplatīt. Materiāla pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

Autoriem:

Autori iesūtot savu rakstu www.vesels.lv redakcijai apliecina savu piekrišanu autortiesību nodošanai biedrībai Progresīvo Tehnoloģiju Institūts pēc raksta publicēšanas www.vesels.lv. Pēc publikācijas izvietošanas autoram ir tiesības 15 dienu laikā iesniegt pretenzijas pret publikācijas saturu vai izvietošanu. Pēc šī termiņa notecēšanas tālākas autora pretenzijas var tikt izskatītas vai noraidītas pēc www.vesels.lv administrācijas ieskatiem.

Autoriem paliek tiesības uz savu materiālu izmantošanu citās publikācijās citās vietās. Identisku publikāciju izvietošana citās vietās bez biedrības “Progresīvo tehnoloģiju institūts” rakstiskas atļaujas nav atļauta.

Redaktoram ir tiesības izmainīt rakstu tekstu nemainot būtisko raksta saturu.

Biedrība “Progresīvo tehnoloģiju institūts”

Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 33, Rīga, LV-1026

Vairāk par šo tēmu: