Sadzīves ķīmiskie līdzekļi

Uldis Mežs

Mūsu ikdiena nav iedomājama bez balinātājiem, tīrītajiem, šķīdinātājiem, līmēm un krāsām! Visbiežāk, paļaujoties uz savu pieredzi, draudzeņu ieteikumiem un reklāmu, etiķetei liela uzmanība netiek pievērsta. Taču, izmantojot informāciju, iespējams sevi pasargāt no nepatīkamiem starpgadījumiem.
Kāda nozīme ķīmisko produktu marķējumam?
Izvēlē — iegādāties produktu vai neizšķirīga nozīme varētu būt tieši etiķetei. Ja marķējumā redzama bīstamības zīme jeb simbols, tas nozīmē, ka produkts satur bīstamas vielas. Turklāt marķējums:
•    norāda, kā pareizi rīkoties ar produktu un kā to uzglabāt;
•    paskaidro, kā rīkoties nelaimes gadījumā;
•    dod norādījumus vides aizsardzībai.

Bīstamo produktu marķējums
Bez parastās informācijas — nosaukuma, datiem par ražotāju, masas, derīguma termiņa, lietošanas norādījumiem — tajā norādīta specifiskā iedarbība uz cilvēku un vidi — drošības un riska frāzes, kā arī bīstamības simbols.
Drošības frāzes domātas cilvēku aizsardzībai, un tās skan šādi: sargāt no bērniem, turēt noslēgtu un sargāt no bērniem, strādāt aizsargcimdos, strādājot sargāt acis utt. Pavisam ir 60 drošības frāžu, iespējamas to kombinācijas.
Riska frāzes norāda uz kaitīgumu — bīstams ieelpojot, kairina acis, rada apdegumus, bīstams saskarē ar ādu utt. Ir 64 riska fāzes un dažādas to kombinācijas.
Bīstamības simboli aplūkojami tabulā.
Ķīmisko līdzekļu iesaiņojums
Vienmēr jāapskata, vai iesaiņojums nav bojāts.
Tam jāatbilst šādām prasībām, sevišķi, ja tas satur bīstamas vielas:
•    iesaiņojuma materiālam jābūt izturīgam un ūdensnecaurlaidīgam;
•    tas nedrīkst saskarties ar iesaiņoto produktu;
•    iesaiņojumam jābūt tik drošam, lai saturs nejauši neizkļūtu ārā;
•    iesaiņojuma forma nedrīkst atgādināt pārtikas produktu iesaiņojumu.
Īpašie nosacījumi:
•    aizslēgam jābūt tādam, ka to nevar atvērt bērni;
•    ja produkts satur indīgas vai toksiskas vielas, kā arī vielas, kas ir eksplozīvas un viegli aizdegas, uz vāciņa jābūt taustāmam bīstamības brīdinājumam (trijstūrveida pacēlumam) cilvēkiem ar vāju redzi. Ja prece ir maza izmēra, brīdinājums var atrasties arī uz produkta sānu virsmas vai uz vāciņa trīs sataustāmu punktu veidā.
Ķīmisko produktu bīstamība
Katru gadu Eiropas Savienības tirgū ienāk aptuveni 1000 jaunu ķīmikāliju. Tās savukārt ietilpst ķīmiskos produktos, kuri tiek lietoti sadzīvē. Ir aptuveni 1 — 2 miljoni šādu produktu nosaukumu.
Lai iedarbotos kaitīgi, ķīmiskām vielām jāsaskaras ar organismu vai jāiekļūst tajā caur ādu, acīm, ieēdot vai norijot, caur placentu). Iedarbības efekti var būt akūti un hroniski, pārejoši un neatgriezeniski. Piemēram, šķīdinātājs var radīt saskares dermatītu (alerģisku ādas reakciju), galvassāpes, vemšanu — iedarbību ar pārejošu efektu, nevis stabilus nervu sistēmas bojājumus. Ķīmiskie produkti var būt bīstami gan fizikāli ķīmisko, gan toksisko īpašību dēļ. Kāds varbūt jau piedzīvojis nepatīkamus brīžus.
Piemēram, ādas kairinājuma vai iekaisuma reakciju pēc hloru saturošu balināšanas un dezinfekcijas līdzekļu lietošanas, dažu produktu kodīgu iedarbību (ja tie satur skābes vai sārmus) vai alerģiskas reakcijas pēc veļas pulvera lietošanas, kas gan vairāk atkarīgs no cilvēka organisma īpatnībām.
Drošībai
Bīstamās ķīmiskās vielas saturošos produktus pārbauda un novērtē. Atkarībā no bīstamo vielu koncentrācijas marķē (vai nemarķē) ar bīstamības simbolu. Ražotāja pienākums ir sniegt uz etiķetes informāciju, kā arī iesaiņot to atbilstīgi prasībām. Turklāt ražotājam jāaizpilda drošības datu veidlapa. Latvijā ar šādu produktu kontroli nodarbojas sanitārā inspekcija.
Rīkojoties ar ķīmiskiem līdzekļiem pareizi, ievērojot instrukcijas, nekas ļauns atgadīties nevar. Tikai nepieciešams pievērst uzmanību marķējumam!

Vairāk par šo tēmu: