Pamodini savas saknes

Olga Silakaktiņa

Es esmu dzimusi šajā zemē! Tā pat kā cilvēki meklē atbildes par sevi zvaigznēs un dzimšanas datuma skaitļos, arī zemei, kurā esi dzimis/-usi ir liela nozīme. Zināšanas, kuras sevī glabā zeme ir atšķirīgas no tām, kuras mēs spējam izzināt no zvaigznēm un planētām. Zeme sevī glabā senas zināšanas, bez kurām esam kā koks bez saknēm. Tur slēpjas atbildes par pastāvošo lietu kārtību, kas sniedz skaidrību kā būt harmonijā. Katrai zemei un viņas piederošajai tautai ir sava kārtība. Mēs to novērojam paražās, svinamajos svētkos un citās kultūras atšķirībās. Un ja mēs nevaram atrast atbildes zvaigznēs, varbūt ir vērts pameklēt zemē? 

Tieši šī izpratne mani mudināja iedziļināties mūsu kultūrā. Sāku pētīt un cilvēkiem jautāt, un, kā jau jebkuram sirds nodomam pieklājas, atbildes tā vien bija nogaidījušās mani sastapt. Izbraukāju mūsu zemē esošās spēka vietas, iepazinu Ivara Vīka, Valda Šteina, Irēnas Saprovskas redzējumus un nonācu arī kādā sētā Vaidavā, netālu no Valmieras. Tur iepazinos ar brīnišķiem un sirds gaišiem cilvēkiem, kur sajutos kā pie savējiem. Mana sirds gavilēja redzot cilvēkus organizējot un rūpējoties par mūsu senseno zināšanu atkal izgaismošanu. Mans prāts, kā tuksnesī izslāpis ķermenis, tvēra zināšanas, kuras sniedza Uldis Zandbergs savās lekcijās. Šo organizatorisko darbu apņēmusies un savas sētas vārtus atvērusi ir Zeltīte Kaviere. Nokļūt šeit bija īsts, saviļņojuma pilns notikums manā dzīvē. Mēs dziedājām dziesmas, kas pamodināja manā dvēselē ko svētu, mēs kūrām ugunskuru, caur kuru stiprinājām mūsu zemi, tautu un sevi, mēs spēcinājām savas saknes. 

Protams izbraukāt uz visām lekcijām nebija iespējams, lai arī alkas pēc tām bija lielas. Ņemot vērā plaši zināmo faktu par kalnu un Muhamedu, nolēmu, ka arī manā lokā iespējams ir interesenti, kuri vēlas uzzināt ko vairāk par mums pieejamajām zināšanām. 

Reizēs, kad man bija izdevies būt pie Zeltītes uz Ulda lekcijām, iepazinu Regīnu Valtenbergu. Aicināju viņu uz Rīgu (no Valmieras) un kādu laiku, nelielā pulciņā, nodevāmies mūsu seno zināšanu izzināšanai. 

Regīna mums pastāstīja, kā dzīvot saskaņā ar Laika vilni un izmantot ArTūra kalendāru. Deva ieskatu par to, kā mūsu valodā ir iekodētas ziņas par visu. Mūsu valoda ir izcila, to izprotot, varam iegūt izpratni par sevi un citiem, par vietām un tautām. Iepazīstot Laika vilni, varam paredzēt notikumu gaitu. Tāpēc mūsu senči zināja, ka būs laiks, kad mūsu zināšanām būs jāpaslēpjas, lai dotu laiku prāta un 5 maņu domāšanai. Zintnieki glabāja mūsu zināšanas un Laika vilnis tās šobrīd ceļ atkal gaismā. 

Anželika Zelma Tamaša-Tamūža, sēļu zintniece un burtniece, ir atstājusi mums savus lekciju pierakstus. Anželikas dzimtā zintnieki šīs zināšanas bija nodevuši no paaudzes paaudzē. Viedā, pie kuras savulaik Baltu zintīs zināšanas smēlušies daudzi Latvju ļaudis, tai skaitā Uldis Zandbergs un Regīna Valtenberga. 

Uzzināju, ka Regīna darbojas pie grāmatas izveidošanas, kas ir solījums Anželikai, kurš tika sniegts viņai šo Pasauli atstājot. Tiek sadrukātas grāmatas 100 eksemplāros un es arī tieku pie diviem – sev un manam vīra tēvam. 

Šķiru vaļā, lasu. Neko nesaprotu, bet dikti interesanti. Lasu vēl. Pēc kāda laika kaut ko jau saprotu. Pārlasu. Aha, vēl vairāk saprotu un vēl vairāk saprotu, ka neko nesaprotu. Turpinu lasīt un ļaujos, lai grāmatā rakstītais taptu man saprotams ar sirdi. Mēs taču esam sirds ceļa gājēji! Es vēl turpinu lasīt…

Paralēli, apzinos, cik vērtīga ir šī grāmata un vajadzīga ik vienam Latas pēctecim. Tāpēc zvanu Regīnai un saku, mums vajag vēl šādas grāmatas, lai katrā mājā tāda būtu. Rocības nav, toties ir apņemšanās un spēcīga sirds balss, kas mudina – Daram! Regīna izstāsta, cik un ko viņa var sniegt no savas puses un es no savas, un te nu mēs esam cerībā, ka šī grāmata aizies tautiņās. Cik lielā mērā, tas ir mūsu visu rokās! Šobrīd aicinām iegādāties grāmatu iepriekšpārdošanā! Tas ir kā ziedojums šīs grāmatas nodrukāsanai, pretī saņemot grāmatu, kad tā būs fiziski pieejama. Ticam, ka tas notiks, līdz ar pavasara iestāšanos! 

LAI IEGĀDĀTOS GRĀMATU, SPIED ŠEIT! 

Pateicībā un ticībā,
Olga Silakaktiņa

nodibinājums “Fonds Cilvēkiem” vadītāja

Vairāk par šo tēmu: