Augstākās tiesas senāts atceļ veselus 3 Olainfarm mazākuma akcionāriem nelabvēlīgus spriedumus.

Igors Pļava

Investoru un mazākuma akcionāru biedrība (IMAB)
Eiropas investoru un finanšu pakalpojumu lietotāju federācijas BETTER FINANCE biedrs

2022. gada 30. septembrī tika pasludināti Augstākās tiesas senāta lēmumi trīs dažādās civillietās, kuras AS Olainfarm mazākuma akcionāri bija cēluši par viņu tiesību aizskaršanu vairākās AS Olainfarm akcionāru sapulcēs, kurās Andreja Leiboviča un AS AB CITY personu grupējums pārņēma kontroli pār AS Olainfarm. Senāts ir atcēlis veselus trīs mazākuma akcionāriem nelabvēlīgos zemākās instances tiesas spriedumus Ekonomisko Lietu Tiesā. Viena no svarīgākajām atziņām senāta spriedumos ir tas, ka zemākās instances tiesai ir jāvērtē vai ir bijusi slēpti saskaņoti vairākuma akcionāru balsojumi vai citi pārkāpumi, kurus būtu bijis jākonstatē Finanšu un kapitāla Tirgus Komisijai (FKTK). Tas parāda, ka Latvijas tiesiskuma sistēmā ir iespējams šādi apstrīdēt apšaubāmus FKTK lēmumus un rada svarīgu precedentu mazākuma akcionāru likumīgo tiesību nodrošināšanā gadījumos, kad uz FKTK lēmumiem nav iespējams paļauties.

Konkrētajā lietā divi AS Olainfarm mazākuma akcionāri apstrīdēja vairāku AS Olainfarm akcionāru sapulču lēmumus, kuros 2021 gada 17. jūnijā AS AB CITY pārņēma kontroli pār AS Olainfarm un 2021 gada 14. oktobrī, kad savdabīgos apstākļos, tai skaitā nelikumīgi liedzot mazākuma akcionāram piedalīties sapulcē, tika pieņemts lēmums AS Olainfarm iziet no biržas.

Saskaņā ar senāta spriedumiem visās trīs lietās tiesai ir jāvērtē vai ir bijusi vairākuma akcionāru – šajā gadījumā Andreja Leiboviča un AS AB CITY personu grupējuma un Valērija Maligina mantinieču nelikumīga slepena saskaņota rīcība pieņemot lēmumus AS Olainfarm akcionāru sapulcē. Daudzi AS Olainfarm mazākuma akcionāri uzskata, ka šāda nelikumīga slepena Andreja Leiboviča vadītā AS AB CITY grupējuma saskaņota rīcība AS Olainfarm akcionāru sapulcēs ir acīmredzama un ir bijusi. Ja tagad Ekonomisko Lietu Tiesa konstatēs šo slēptās un nelikumīgās saskaņotās rīcības faktu, tas varētu dot pamatu dažādām AS Olainfarm bijušo akcionāru prasībām pret Andreju Leiboviču un citām nelikumīgajā slepenajā saskaņotajā rīcībā iesaistītām personām par zaudējumu kompensāciju, kas mazākuma akcionāriem šādā veidā nodarīta. Andreja Leiboviča slepeni no AS Olainfarm mantinieces Nikas Saveļjevas saņemtais pilnvarojums brīvi rīkoties ar visām viņai tieši un netieši piederošām  AS Olainfarm akcijām ir ticis saņemts jau 2019. gada 30. maijā, tātad gandrīz divu gadu laikā tas ir ticis slēpts no akcionāriem un potenciāli varētu būt ļoti daudz Olainfarm akcionāru, kuriem ir tikuši nodarīti zaudējumi. Saskaņā ar Finanšu Instrumentu Tirgus likumu tas tieši bija A. Leiboviča pienākums publiskot šo informāciju un par to ziņot regulētajam tirgum – Rīgas biržai, bet IMAB rīcībā ir ziņas, ka A. Leibovičs tik ļoti vēlējies slēpt šo pilnvarojumu, ka kādā savdabīgā veidā bija pat panācis krimināllietas ierosināšanu par pilnvaras publiskošanu.

Konkrētajā lietā ir arī strīds par FKTK veiktā darba kvalitāti un to cik un vai var uzticēties FKTK lēmumiem un rīcībai vērtspapīru tirgus uzraudzībā.  Atsevišķi AS Olainfarm akcionāri uzskata, ka AS Olainfarm uzraudzībā (vai “neuzraudzībā”) ir runa ne tikai par FKTK nolaidību, bet gan par FKTK padomes locekļa Ģirta Rūdes apzināti ļaunprātīgu rīcību. Laikā kad FKTK skatīja dažādus ar AS Olainfarm uzraudzību, tai skaitā nelikumīgu slēptu vairākuma akcionāru saskaņotu rīcību un ar obligāto akciju atpirkumu saistītus jautājumus, FKTK padomes loceklis Ģ. Rūde bija bieži redzēts slepus tiekoties ar Andreja Leiboviča uzticības personu Sandi Petroviču. S. Petrovičs vienlaicīgi bija arī AS Olainfarm padomes loceklis un vienas V. Maligna mantinieces – lielas Olainfarm akcionāres pilnvarotā persona. Tas ir ļoti rupjš finanšu tirgus uzrauga ētikas normu pārkāpums. Daudzu akcionāru ieskatā šeit ir runa par Ģirta Rūdes, Sanda Petroviča un Andreja Leiboviča iespējamiem krimināliem nodarījumiem – tirgošanos ar ietekmi un varbūt pat korupciju, ar mērķi panākt to, ka FKTK pieņem A. Leibovičam un AS AB CITY labvēlīgus lēmumus.  

Tā kā mazākuma akcionāriem nav tiešas iespējas pārsūdzēt FKTK lēmumus – tādus kā, piemēram, lēmumu atļaut obligāto akciju atpirkumu vai nekonstatēt slēptu saskaņotu vairākuma akcionāru rīcību, tad šo jautājumu skatīšana tiesā civiltiesiskā kārtībā būs nozīmīgs solis mazākuma akcionāru tiesību aizsardzībā gan Olainfarm gadījumā, gan visiem mazākuma akcionāriem kopumā.

Vairāk par šo tēmu: