Investori pauž bažas par aptieku katerļa veidošanos

Igors Pļava

Redakcijas komentārs:
Olainfarm ir lielākais Latvijas zāļu ražotājs, bet RePharm grupai daudzu ieskatā ir dominējošais stāvoklis Latvijā gan zāļu vairumtirdzniecībā, gan arī mazumtirdzniecībā. Arī AS Olainfarm pieder gan aptieku ķēde Latvijas Aptiekas, gan arī zāļu vairumtirdzniecības bizness. Tāpēc īpašu interesi izraisa RePharm jau ilgstošie mēģinājumi iegūt kontroli pār AS Olainfarm. Šie mēģinājumi sākās jau 2019. gadā, lai gan ir baumas, ka tas noticis vēl senāk. Lai vai kā, bet ir publiskotas 2019. gada pirmā pusē izrakstītas pilvaras ar kurām AS Olainfarm kontropaketes turētāja 2017. gadā mirušā Valērija Maligina mantiniece Nika Saveļjeva nodod RePharm grupas pārstāvjiem un patiesā labuma guvējiem visas tiesības rīkoties ar akcijām. Daudzi domā, ka tas ir bijis slēpts akciju pārdošanas darījums. Līdz pat 2021 gada 26 aprīlim RePharm grupa nesekmīgi gan likumīgām, gan nelikumīgām metodēm centās pārņemt faktisko un menedžmenta kontroli pār AS Olainfarm. Tas neizdevās līdz brīdim, kad RePharm grupa panāca (atkal slēptu) vienošanos ar vēl vienas V. Maligina mantinieces – nepilngadīgās Annas Emīlijas Maliginas pārstāvi Signi Balderi Sildedzi. Vesels.lv redakcijai ir radies iespaids, ka izmanojot savu finanšu ietekmi medijos, kas gūta ar reklāmas un PR budžetu un vēl citu maksājumu palīdzību, RePharm grupa un Olainfarm administrācija cenšas pēc iespējas noslāpēt jebkuru neatkarīgu vai kritisku viedokli par šo Olainfarm pārņemšanu no AS RePharm puses. Ir dzirdētas baumas, ka RePharm grupa un slavenā hokejista meitas partneri, tai skaitā izbijušais policists, privātdetektīvs un jaunizceptais SIA OLMAFARM valdes loceklis Jānis Ķiršblats esot izmantojuši sava grupējuma ietekmi uz mūsu finanšu ministru, lai tas personiski ietekmētu medijus izmantojot finanšu ministrijas dalīto COVID naudu kā argumentu nepatīkamu viedokļu noslāpēšanai.

Lai vai kā, bet kritisku, objektīvu publicētu materiālu par šo RePharm veikto Olainfarm pārņemšanu ir maz, tāpēc piedāvājam lasītājiem šī slēptā darījuma oponentu un mazākuma akcionāru viedokļa paudēja – biedrības IMAB (Investoru un mazākuma akcionāru biedrība) preses paziņojumu par šī darījuma sekām konkurences jomā.

Redakcijas ieskatā bažas par to, ka samazināsies konkurence Latvijas medikamentu tirgū šobrīd ir ļoti pamatotas. Redzēsim kāda būs konkurences padomes reakcija un vai tā būs tikpat bezzobaina kā FKTK darbība vērtspapīru tirgus uzraudzībā. Mēs visi izjutīsim šī darījuma sekas, jo medikamentus lieto praktiski ikviens.

 IMAB pauž bažas par RePharm karteļa sekām Olainfarm

IMAB ir vērsies Konkurences Padomē ar iesniegumu izvērtēt nelikumīga karteļa izveidošanu medikamentu un citu aptiekas preču izplatīšanā un ar lūgumu atbrīvot AS Olainfarm no soda par karteļa veidošanu, lai aizsargātu mazākuma akcionārus, kuriem nebija iespēju apturēt  RePharm grupas darbības kontroles pārņemšanā pār AS Olainfarm.

Fakti rāda, ka pēc kontroles pārņemšanas pār AS Olainfarm, kuru 2021.gada maijā un jūnijā veica slēpts AS RePharm patieso labuma guvēju grupējums ar tās padomes priekšsēdētāju Andreju Leiboviču priekšgalā, AS Olainfarm padomē 4 no 5 Olainfarm padomes locekļiem ir ar RePharma grupējumu saistītas personas. 

Sentor Farma aptieku ķēde ir lielākā Latvijā, un AS Olainfarm pieder viena no lielākajām Latvijas aptieku ķēdēm, kā arī  RePharm ir dominējošais stāvolis medikamentu vairumtirdzniecībā un arī Olainfarm pieder medikamentu vairumtirdzneicības bizness, karteļa izveidošanās šajā jomā  ir acīmredzama. Tikai nedēļu pēc tam, kad RePharm grupējums iecēla sev tīkamu AS Olainfarm padomi ar Andreju Leiboviču tās sastāvā, Olainfarm aptieku ķēdē darbu ir beigusi  tās vadītāja SIA “Latvijas Aptieka” valdes priekšsēdētāja Marina Serpova. Lai arī tīri teorētiski tā varbūt ir tikai sakritība, bet daudz ticamāk šķiet, ka RePharm grupa laiku netērē un, pārņēmusi kontroli pār Olainfarm, uzreiz ķeras klāt pie savas slaucamās naudas govs – medikamentu tirdzniecības karteļa stiprināšanas un tālākas veidošanas.

Karteļa izveidošana ir smags konkurences likumu pārkāpums, kuru konkurences padome var sodīt ar ļoti lieliem naudas sodiem, līdz par 10% no apgrozījuma, kas RePharm gadījumā būtu vismaz 15 miljoni EUR.

Ņemot verā to, ka AS Olainfarm mazākuma akcionāri nav bijuši iesaistīti šī nelikumīgā karteļa veidošanā, IMAB ir vērsies ar iesniegumu konkurences padomē par karteļa nelikumīgu veidošanu sodīt tikai AS RePharm grupu un tās atbildīgās amatpersonas un citas amatpersonas, kuras ir bijušas instrumentālas šī nelikumīgā karteļa izveidšanā. Tā kā AS Olainfarm mazākuma akcionāriem nav bijusi iespēja ietekmēt šī karteļa veidošanu, tad AS Olainfarm būtu atbrīvojams no soda par karteļa veidošanu. Jāņem arī vērā, tas, ka, pārstāvot mazākuma akcionārus, IMAB jau iepriekš bija vērsusies ar iesniegumiem FKTK,  norādot uz būtiskiem Finanšu Instrumentu Tirgus likuma pārkāpumiem, kurus veica RePharm patieso labuma guvēju un saistīto personu kopā ar Valērija Maligina mantiniekiem, kuri, iegūstot kontroli saskaņotā grupā, pārkāpjot FITL, neizteica obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. Šajā sakarā nožēlu izraisa Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas padomes locekļa Ģirta Rūdas bezdarbība un pat aktīva atbalsta paušana šim nelikumīgajam grupējumam.  Aktīvi uzstājoties AS Olainfarm 2021.gada 17.jūnija akcionāru sapulcē un atbalstot tās norisi,  Ģirts Rūda centās izlikties par muļķīti, kurš neredz šos saskaņotā grupējuma veiktos Finanšu Instrumentu Tirgus likuma rupjos pārkāpumus.  Patiesības labad ir jāatzīmē, ka starp Olainfarm akcionāriem pastāv arī cits viedoklis, ka Rūdas kungs nav vis pamuļķis, kurš neredz acīmredzamo, bet gan ir ietekmēts no RePharm grupas puses, lai veiktu tai labvēlīgas darbības. Tādā gadījumā tā jau būtu vairs nevis vienkārši nekompetence un nepiemērotība amatam, bet gan smagāks nodarījums, kurš kvalificētos jau pēc krimināllikuma panta par tirgošanos ar ietekmi. Kā arī konkurences jautājumā  tas savā ziņā padara FKTK par līdzatbildīgu atblastītāju medkamentu tirdzniecības karteļa veidošanā.

IMAB nav ziņu, ka pirms būtiskas kontroles iegūšanas pār AS Olainfarm AS Repharm grupa būtu vērsusies Konkurences Padomē ar jautājumu par atļaujas saņemšanu kontroles pārņemšanai.  Savā ziņā interesants ir jautājums par to kāpēc pagaidām klusē citi medikamentu izplatīšanas tirgus spēlētāji. Atteicībā uz mazajām aptiekām un mazajiem spēlētājiem ir pamatotas aizdomas, ka tiem ir bažas, ka RePharm grupa var izmantot savu dominējošo stāvokli un vērsties pret tiem nodarot būtiskus zaudējumus vai pat apdraudot to pastāvēšanu.  Dažās aprindās pastāv aizdomas, ka attiecībā uz lielajiem spēlētājiem, iespējams, varētu būt notikusi pārrobežu vienošanās jau visas Baltijas ietvaros, un Repharm grupai tiek dota nosacīta rīcības brīvība Latvijā apmaiņā pret atturēšanos no darbības kaimiņu valstīs. Tādā gadījumā jau tas būtu Eiropas Savienības konkureces komisāres Margretas Vestageras jautājums.

Attiecībā uz RePharm grupu un AS Olainfarm IMAB izskata cerību, ka Konkurences padome aktīvi rīkosies, lai novērstu karteļa veidošanos, to darot tādā veidā, lai neciestu AS Olainfarm mazākuma akcionāri, kuri nav aktīvi piedalījušies šī karteļa veidošanā.

Vairāk par šo tēmu: