Notiks otrā starptautiskā konference “Kodolenerģija Latvijai”

Igors Pļava

2023. gada 24. maijā plkst. 10:00 notiks otrā starptautiskā konference “Kodolenerģija Latvijai”. Konferences mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības izpratni par kodolenerģijas lomu Latvijas klimata mērķu sasniegšanā un enerģētiskās neatkarības stiprināšanā. Konferencē uzstāsies pasaules līmeņa enerģētikas un kodolenerģijas eksperti no Latvijas un ārvalstīm.

Konferenci atklās Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre Līga Kurevska. Sākumā ieskatu par kodolenerģiju Latvijas kopējās enerģijas bilancē sniegs Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā, habilitētais fizikas doktors Andris Šternbergs. Akadēmiķis Šternbergs uzsver: “Gan aktuālajā enerģijas krīzē, gan zaļās enerģijas turpmākajā attīstībā kodolenerģijai Latvijas enerģētikā ir nozīmīga loma. Jo enerģētiskā neatkarība nodrošina ekonomisko un arī politisko neatkarību. Lai nodrošinātu, ka valstiski lēmumi par inovatīvu un zaļu enerģijas ražošanas procesu ieviešanu tiek pieņemti balstoties uz faktiem, būtiska ir zinātnieku iesaiste. Tāpēc plānotā konference būs ne tikai zināšanu apmaiņas platforma Latvijas un ārvalstu kodolenerģijas tematikas ekspertiem, bet tā arī sniegs ieguldījumu Latvijas sabiedrības izpratnes veicināšanā par kodolenerģiju kā svarīgu enerģētikas nodrošinājuma sastāvdaļu.”

Fermi Energia (Igaunija) izpilddirektors Kalevs Kallemets iepazīstinās ar Igaunijas progresu mazo modulāro kodolreaktoru (SMR) izstrādē un izvietošanā Igaunijā, kas nodrošinās zemākas elektroenerģijas un siltuma cenas Igaunijā un Latvijā. Viens no priekšnoteikumiem kodolenerģētikas ieviešanai valstī ir atbilstoši sagatavoti speciālisti. Par kodolenerģijas cilvēkresursu attīstību Igaunijā konferences dalībniekiem pieredzē dalīsies Kodolzinātnes un tehnoloģiju (KBFI) pētnieks Marti Jelcovs.

Par SMR vietu Baltijas elektroenerģijas tirgū un to piemērotību valstīm ar nelielām energosistēmām savā prezentācijā stāstīs AS “Latvenergo” Attīstības daļas vadītājs Oļegs Linkevičs.

Ar prezentāciju par kodolenerģijas izmantošanas paplašināšanu Somijā, Olkiluoto kodolspēkstacijā ar tās jauno reaktoru Olkiluoto 3, kas palīdzēs nodrošināt Somijas elektroenerģijas pašpietiekamību un sasniegt oglekļa neitralitātes mērķus, uzstāsies Teollisuuden Voima Oy (TVO) sabiedrisko attiecību vadītājs, Somijas enerģētikas un klimata politikas eksperts Juha Poikola.

Nenoliedzami svarīga ir elektroenerģijas patērētāju vajadzību apzināšana un to viedoklis par enerģētikas resursus nepieciešamību. Ar Rail Baltica, simtgades lielākā Baltijas reģiona infrastruktūras projekta, elektrifikācijas ieviešanas izaicinājumiem iepazīstinās RB Rail AS ESG direktors un valdes priekšsēdētāja vietnieks Anrī Leimanis.

Par kodolenerģijas lomu pārtikas rūpniecībā stāstīs Latvijas Universitātes kodolu dalīšanās projektu koordinators Agris Auce, uzsverot, ka piekļuve industriālam siltumam varētu kļūt par vienu no būtiskajiem faktoriem, izvēloties vietu jaunai ražotnei, un pārtikas ražotājiem būs jāmeklē jauni industriālā siltuma avoti.

Modernu, zinātnē balstītu, skatu par kodolenerģijas drošumu un efektivitāti sniegs klimata aktīvisma grupas Emergency Reactor dibinātāja, grāmatas “The Ultimate Guide to Green Parenting” autore Ziona Laitsa.

Konferencē aicinām piedalīties dalībniekus no valsts un pašvaldību institūcijām, enerģijas ražošanas un sadales uzņēmumiem, studentus un skolēnus, kā arī visus, kam interesē enerģijas ražošana, kas ir videi draudzīga, aizņem mazas dabas teritorijas un praktiski nerada izmešus. Konference dalībniekiem būs pieejama gan tiešsaistē, gan klātienē. Konference notiks ar sinhrono tulkojumu latviešu un angļu valodā, tajā var reģistrēties bez maksas konferences mājaslapā: https://nuclear.lv/.

Konferenci atbalsta: AS “Latvenergo”, “Fermi Energia” OÜ, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija, AS “Sadales tīkls”, Latvijas Zinātņu akadēmija, bezpeļņas organizācija “Generation Atomic”, starptautiskā organizācija “World Nuclear Association”, starptautiskā kustība “Stand Up for Nuclear”, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts un SIA “Odo”. Konferenci organizē biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs”.

Papildu informācija:

Ieva Vītoliņa, konferences koordinatore

biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs”

E-pasts: ieva.vitolina@aimc.lv

Tālr.: +371 29215073

Vairāk par šo tēmu: