Turpinās tiesvedība par Olainfarm akciju obligāto atpirkumu.

Igors Pļava

Autors: Investoru un Mazākuma akcionāru biedrība

Ievietojam šo Investoru un mazākuma akcionāru biedrības informāciju par AS Olainfarm tiesu procesiem. Gan investoriem veselības nozarē gan arī visiem medikamentu patērētājiem ir svarīgi zināt patiesu informāciju par notiekošo ap Olainfarm un tā aptieku ķēdi Latvijas Aptiekas, kas šķiet šobrīd de facto ir nonākusi Mēness Aptieku īpašnieku kontrolē, tā veidojot ne visai likumīgu karteli.

  1. gada 6. oktobrī LR Augstākā tiesa ir pieņēmusi Agra Auces un Mārča Judža pārsūdzību lietā par FKTK atļaujas atcelšanu AS AB CITY izsludinātajam obligātajam AS Olainfam akciju atpirkumam. Augstākās tiesas senāta lēmums ir sagaidāms 2021 gada 29 oktobrī.

Tādejādi lieta par AS Olainfarm obligāto akciju atpirkumu nav izbeigusis, saskaņā ar administratīvā procesa likumu FKTK lēmums atļaut AS AB CITY izteikt obligāto akciju atpirkumu ir apturēts (nav spēkā).

AS Olainfarm akcionāriem, investoriem un visai pārējai sabeidrībai ir svarīgi zināt, ka iepriekš gan AS AB CITY gan Jāņa Buka vadītais AS Olainfarm ir izplatījis apzināti melīgus un akcionārus maldinošos paziņojumus, ka tiesas process šajā lietā noslēdzies ar apgabaltiesas lēmumu ar kuru A Auces un M. Judža prasība ir noraidīta. Tiesas process nav noslēdzies un FKTK atļauja veikt obligāto akciju atpirkumu vēl aizvien ir apturēta. IMAB ieskatā AS AB CITY un tās patiesā labuma guvēji kā Andrejs Leibovičs  turpina pārkāpt Finanšu Instrumentu Tirgus Likumu un Finanšu un Kapitāla Tirgus komisijas vērtspapīru sekcija Ģirta Rūdes vadībā turpina izlikties ka neredz nekādus pārkāpumus. Šajā kontekstā interesanti būs vērot kā tieši un kurā barotnē nonāks Rūdes k-gs pēc FKTK apvienošanas ar Latvijas Banku.

Tā kā nav beigusies iepriekšējā tiesvedība par obligāto atpirkumu, tad visai piesardzīgi ir jāizturās pret AS Olainfarm 2021. gada 14. oktobrī apšaubāmos apstākļos notikušo akcionāru sapulci un tās lēmumu leģitimitāti. Pēc skandālos ierautā SIA OLMAFARM iniciatīvas ļoti īsu laiku pirms pašas sapulces tās dienas kārtībā tika iekļauts punkts par AS Olainfarm aiziešanu no regulētā tirgus (delistēšanu no biržas).  Lai gan pats SIA OLMAFARM par savu lēmumu aiziet no biržas nebalsoja, bijušā volejbola federeācijas funkcionāra  Jāņa Buka vadītā Olainfarm administrācija apgalvo, ka tāds lēmums  akcionāru sapulcē tik tiešām ir pieņemts.

Mūsu ieskatā, ja jautājumu par aiziešanu no biržas dienas kārtībā iekļāva SIA OLMAFARM, bet AS AB CITY tūdaļ metās izplatīt publisku paziņojumu, ka tā sāk pirkt AS Olainfarm akcijas par atpirkuma cenu, tad tikai no realitātes ļoti tālu stāvošas personas varētu nesaskatīt, ka ir vērojama SIA OLMAFARM un AS AB CITY saskaņota rīcība. Jau agrāk dīvainus lēmumus Olainfarm lietās pieņēmušais FKTK padomes loceklis Ģirts Rūda varbūt atkal apgalvos ka viņš neko tādu nesaskata. Ja tā būs, tad daudziem droši radīsies visai pamatots jautājums kā šāda persona nodrošina banku un kredītiestāžu uzraudzību?

Pretēji AS AB CITY un AS Olainfarm publiskajiem paziņojumiem, kuri tātad būtu jāuzskata par melīgiem, un finanšu tirgus dalībniekus maldinošiem, tiesas process par FKTK atļauju AS AB CITY izsludinātajam obligātā akciju atpirkumam nav beidzies.  Pirmās instances tiesa savā lēmumā uzskatīja, ka mazākuma akcionāriem nav tiesību apstrīdēt FKTK lēmumu un neskatīja parasību pēc būtības. Mazākuma akcionāri savukārt uzskata, ka Eiropas Savienības regulas un direktīvas paredz tiesības mazākuma akcionāriem apstrīdēt regulatora (FKTK) lēmumus un, ka saņemt pilnu un patiesu akciju obligātā atpirkuma informāciju ir fundamentāla mazākuma akcionāru tiesība.  Nepastāvot šādām tiesībām un vērojot Ģirta Rūdes darbības (vai bezdarbību) AS Olainfarm uzraudzībā jebkuram domājošam investoram būtu nopietni jāšaubās par to vai ir vērts investēt Latvijas uzņēmumu vērtspapīros. Tikai novembra sākumā būs zināms ko ir lēmis augstākās tiesas senāts.

 Savukārt saskaņotas rīcības veicējiem ir jāizsaka obligātais akciju atpirkums, bez šī atpirkuma izteikšanas saskaņotās rīcības veicējiem saskaņā ar Finanšu Instrumentu tirgus likumu nav balstiesību akcionāru sapulcē. SIA OLMAFARM nav nekad izteicis obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. Tāpēc jau tagad varam secināt, ka būs visai nopieteni argumenti lai apšaubītu šīs AS Olainfarm akcionāru sapulces leģitimitāti.

Vairāk par šo tēmu:

Atmasko AS Olainfarm atbalstu Krievijas agresijai

https://nemelo.lv/petijumi/2024/eksportetaji/ Jau labu laiku publiski ir izskanējuši brīdinājumi par Andreja Leiboviča grupējumam piederošā AS “Olainfarm” koncerna darbībām Krievijas agresijas slavināšanā un pat finansiālu atbalstu dažādām

Lasīt »