Bažas par LOK prezidenta Jāņa Buka atkarību no Krievijas un Baltkrievijas

Igors Pļava

Redakcijas komentārs:

“Ņemot vērā gan sporta nozīmi veselīgā dzīvesveidā, gan arī Olainfarm un Repharm grupas ietekmi uz Latvijas medikamentu cenām un pieejamību publicējam Investoru un Mazākuma Akcionāru biedrības (IMAB) informāciju par Latvijas Olimpiskās Komitejas iespējamo ietekmēšanu no Krievijas puses. Agrāk ir labi zināms, ka Krievija un Baltkrievija nodrošināja ļoti lielu daļu no Olainfarm apgrozījuma, un bez šiem tirgiem uzņēmumam būtu nopietnas problēmas. Esam lūguši Latvijas Olimpisko Komiteju sniegt informāciju par šo jautājumu, bet atbildi neesam saņēmuši. Publicējam IMAB preses paziņojumu.”


Tuvojoties Parīzes olimpiskajām spēlēm aktualizējas jautājums par Krievijas un Baltkrievijas dalību šajās spēlēs un Latvijas rīcību šajā kontekstā.

Kā zināms, tad Latvijas Olimpiskā komitejas (LOK) prezidenta Jāņa Buka maizes devēji – AS Olainfarm patiesā labuma guvēji – Andreja Leiboviča grupējums – ir bijuši stipri atkarīgi no Krievijas un Baltkrievijas labvēlības, jo ļoti būtiska daļa no koncerna apgrozījuma ir tieši šīm valstīm. Arī tagad domājams, ka šī atkarība turpinās, vismaz grupējums nevienu brīdi nav sniedzis kādu paziņojumu, ka eksports uz šīm valstīm un atkarība no tām būtu mazinājusies.

Jau iepriekš ir ticis norādīts uz potenciāliem drošības riskiem Latvijas valstij, ko rada Olainfarm un tā patieso labuma guvēju atkarība no Krievijas un Baltkrievijas.

Tagad Latvijas Olimpiskās Komitejas diskusijās un paziņojumos mēs redzēsim kā tad šī atkarība ir ietekmējusi un turpina ietekmēt tās prezidenta Jāņa Buka darbību LOK prezidenta amatā.

IMAB ieskatā šī atkarība ir risks un apdraudējums Latvijas valstij un Latvijas sporta reputācijai. Sabiedrībai, tai skaitā visai sporta sabiedrībai ir jāapsver vai Krievijas īstenotā hibrīdkara apstākļos ir vēlams ļaut turpināt vadīt valsts ietekmīgāko sporta organizāciju personai, kura ir atkarīga no Krievijas un Baltkrievijas, un pie tam iepriekš ir demonstrējusi labas pārvaldības pārkāpumus un mazākuma akcionāru interešu aizskārumus gan LOK prezidenta amatā, gan Andreja Leiboviča un AS AB CITY grupējuma interesēs veikusi un veicinājusi dokumentētus likumpārkāpumus un uzņēmuma pārvaldības normu pārkāpumus esot AS Olainfarm vadībā.

Aicinām sporta sabiedrību un visu Latvijas sabiedrību ļoti uzmanīgi sekot LOK rīcībai un izvērtēt Latvijas interesēm atbilstošas vadības iecelšanu.

IZM aicina izsludināt LOV ārkārtas dalībnieku sapulci un apstiprināt konkursā izvēlēto valdes locekli | LA.LV https://www.la.lv/2112061-2

https://www.delfi.lv/sports/17311307/analysis/55647272/investoru-un-mazakuma-akcionaru-biedribai-bazas-par-lok-prezidenta-amatu-kandidatu

Vairāk par šo tēmu: