Kas ir strukturēts ūdens?

Igors Pļava

Strukturēšanas process neietekmē ūdens ķīmisko sastāvu, bet ietekmē ūdens molekulu izkārtojumu. Strukturēšanas procesā ūdens molekulas savienojas, veidojot klasterus. Ūdens molekulas, atkarība no ietekmes var sakaroties haotiski vai harmoniski. Strukturēšana spēj pārkārtot šos klasterus no haotiskiem par harmoniskiem. Katrā ūdens šūnā ir 44 000 informācijas vienību, kas katra atbild par noteiktu mijiedarbību ar apkārtējo vidi. Cilvēks sastāv no 70% ūdens, tad varam tikai iedomāties kādu ietekmi tas atstāj uz mūsu dzīvi.

Vienkārši sakot, strukturētu ūdeni sasaldējot un skatot zem mikroskopa iespējams redzēt skaistus kristālus, bet parasta ūdens gadījumā kristāli neveidojas – tikai haotiski pleķi.

Pasaulslavenais ūdens pētnieks no Japānas Masaru Emoto veica pētījumus savā laboratorijā Tokijā. Ūdens tika sasaldēts līdz -25oC un skatīts zem mikroskopa speciālā telpā. Rezultāts ir skaists sešskaldņu kristāls.

Zinātniskajā literatūrā jēdziens: aktivēts ūdens ir saprotams kā sinonīms tādiem jēdzieniem kā strukturēts, klasteru jeb dzīvs ūdens.

Ūdens struktūra ir atkarīga no veida kā ir izkārtotas un organizētas ūdens molekulas. Tās var izkārtoties simetriski vai haotiski. Ūdens struktūra ir atkarīga no tā, kādu informāciju (frekvences) uz to ir iedarbojušās. Gadījumā, ja informācija ir pozitīva (frekvences ir harmoniskas un dzīvīgumu veicinošas), ūdens molekulu struktūra ir simetriska un harmoniska, bet, ja informācija ir negatīva ūdens molekulas izvietojas haotiski. Ūdens molekula ir miljards reizes mazāka par tenisa bumbiņu, tādēļ ar cilvēka aci bez tehniskiem palīglīdzekļiem to nav iespējams aplūkot.

 

Iespējams izšķirt 3 ūdens strukturēšanas līmeņus.

 

Pirmajā līmeni ūdens molekulas apvienojas, veidojot – ūdens kvantus, kas katrs sastāv no 57 H2O molekulām. Šīs pēc formas vienkāršākas molekulu apvienības atgādina kristālu tetraedru, kura skaldnes ir četri trijstūri un kuru formu nosaka zelta proporcija.

 

 

Strukturēta ūdens otrais līmenis ir saistīts ar pakāpenisku ūdens kvantu apvienošanos pēc formas sarežģītākos ūdens struktūras elementos – mikro un tālāk makro klasteros.

 

 

Mini klastera izmērs nepārsniedz 16 kvantus ūdens jeb 912 ūdens molekulas. Tālāk izveidojas galvenais ūdens struktūras elements – makro klasteris, kas ir stabils un ilgi dzīvojošs ūdens struktūras elements.

Ko strukturēts ūdens dod cilvēkam?

Zinātnieki ir konstatējuši, ka starp veselām cilvēka ķermeņa šūnām atrodas strukturēts ūdens, bet slimām – vēža šūnām – nestrukturēts.

Strukturēts ūdens dod dzīvam organismam daudz vairāk dzīves enerģijas nekā parasts ūdens. Enerģijas veids, ko satur strukturēts ūdens atšķiras no tās enerģijas, kas ir kafijā, enerģijas dzērienos un citos dzērienos, kas izgatavoti uz kofeīna vai citas vielas bāzes, kurai piemīt uzbudinošs efekts. Šādi dzērieni cilvēka organismam dod tūlītēju aktivitāti, kam nākamajās stundās seko krass enerģijas kritums. Tādēļ šādi dzērieni tikai izšķiež cilvēka dzīves enerģijas uzkrājumus. Turpretim strukturēts ūdens ilgtermiņā ievērojami palielina cilvēka dzīves enerģiju.

Sanktpēterburgas universitātes profesora Konstantīna Korotkova vadībā pētīta ar ūdens  aktivēšanas / strukturēšanas tehnoloģiju apstrādāta ūdens ietekme uz cilvēku. 

Pētījuma dalībnieki, tika iekļauti eksperimentālajā un kontroles grupā. Pirmajai grupai tika dots apstrādātais ūdens, bet kontroles grupai – parasts veikalā pirkts ūdens. Abām grupām deva 10 litru ūdens, kuru viņi patērēja pakāpeniski visas nedēļas garumā. Neviens no eksperimenta dalībniekiem nezināja, kādu ūdeni viņš dzer. Pētījums ilga trīs mēnešus, un katrs dalībnieks tika testēts ar elektrofotonu kameru (EPC) 4 reizes – pirms ūdens lietošanas un katra ūdens lietošanas mēneša beigās.

Sākumā abām grupām vidējais enerģijas līmenis bija līdzīgs. Eksperimentālajai grupai tas bija pat par aptuveni 10% mazāks. Tomēr pēc trīs mēnešu regulāras apstrādātā ūdens lietošanas vidējais enerģijas līmenis bija palielinājies vairāk kā divas reizes (par 113%), kamēr pēc parasta ūdens lietošanas enerģijas līmenis bija saglabājies tieši tāds pats, pieaugums bija 0%.
Eksperiments tika veikts pēc dubulti aklās metodes, ievērojot zinātnisko pētījumu  ētiskos principus un noteikumus atbilstoši Helsinku deklarācijai.

Kā notiek strukturēšana?

Memory Water izmanto augstas kvalitātes Latvija iegūtu ūdeni, kurš jau sākotnēji satur vairāk bio-enerģijas. Ūdens tiek iegūts no 120m dziļurbuma pie pašas Baltijas jūras – piejūras dabas parka teritorijā blakus Daugavas ietecei jūrā.

Tikai ar dabīgu sākotnējo ūdeni iespējams sasniegt vislabākos strukturēšanas rezultātus. Pēc tam ūdens tiek strukturēts ar unikālu tehnoloģiju, kuru radījusi starptautiska zinātnieku komanda. Šī tehnoloģija augsti novērtēta – ar zelta medaļu Ženēvas inovāciju izstādē. Tā sastāv no 18 posmiem.

Šī strukturēšanas tehnoloģija atkārto pilnvērtīgu dabas procesu, kad ūdens tek lejā no kalna virsotnes, virpuļojot, saņemot saules, minerālu, zemes, gaisa frekvences un enerģiju. Strukturēšanas laikā netiek izmantota nekādi ūdens piemaisījumi (ķīmija), faktiski šāds ūdens ir bio/eko produkts, tikai ūdens netiek šādi klasificēts.

Ūdens šī procesa gaita tiek pakļauts 10,65×1034 turbulencei jeb virpuļošanai, magnētu, sudraba, kvarca smilšu, minerālu frekvenču, augsta/zema spiediena ietekmei, ka ari skābekļa palielināšanai.

Arī pašu smelts avota ūdens ir labs, tikai šeit jāsaskaras ar risku, ka ūdenim tekot pa virszemi tā sastāvā var iekļūt dažādas nevēlamas vielas no apkārtējiem laukiem diezgan plašā apkārtnē, kas tur nokļūst kā notekūdeņi un ar vēja starpniecību. Šobrīd diemžēl praktiski visi lauksaimnieki nezāļu apkarošanai izmanto dažādas ķimikālijas, kuras nīdē gan nezāles, gan arī sabojā dabu un apkārtējos ūdeņus. Bio-lauksaimniecības teritorija būtu vienīgais drošais risinājums, kas diemžēl mūsdienās ir liels retums.

Zinātniskie pierādījumi

Staņislavs Zeņins – zinātņu doktors, KF Veselības ministrijas Federālā klīniski eksperimentālā Zinātniskā pamatojuma, tradicionālo diagnostikas un ārstēšanas metožu laboratorijas vadītājs. 2003.g. aizstāv doktora disertāciju par ūdens atmiņu un struktūru, pierādot un raksturojot strukturēta ūdens uzbūvi.

S. Zeņins, izmantojot modernās pētniecības metodes (refraktometrija, šķidrumu hromatogrāfija, protonu magnētiskā rezonanse) pirmo reizi radīja tā sauktā strukturētā ūdens ģeometrisko modeli, bet pēc tam, izmantojot fāzu kontrasta mikroskopu, iegūt šī strukturētā ūdens attēlu.

Arī homeopātijas granulas darbojas strukturēta ūdens ietekmē. Tradicionālie ārsti saka, ka homeopātija nav zinātniski pierādīta, tomēr daudzi cilvēki to izmanto un atzinīgi novērtē tās pārliecinošos rezultātus. Tātad strukturētam ūdenim ir pozitīvs efekts, tas ir arī zinātniski pierādīts, tikai vēl nav sasniedzis skolu mācību grāmatas un līdz ar to arī katra cilvēka ausis.

Lai par to katrs pārliecinātos personīgi nevajag nekādas sarežģītas iekārtas, ne zinātniskos grādus, vienkārši jāuztaisa rīsu eksperiments. To katrs var izdarīt mājas apstākļos. Vienādās burciņās tiek ielikti rīsi, aplieti ar vienādu daudzumu ūdens un jāglabā identiskos apstākļos. Uz labās bija uzrakstīts paldies, bet kreisās – tu esi muļķis. Rīsi tiek glabāti 30-60d. kamēr ūdens iztvaiko. Rezultāts ir skaidri uzskatāms

No kreisās: uzraksti: „paldies”; „Tu esi muļķis”; ignorētie rīsi

Iespējams līdz atklājumi par strukturēto ūdeni nonāks bērnu mācību grāmatās, būs dažas pašu zinātnieku pieņemtās „patiesības” jāatceļ vai jāgroza. Arī vairāk kā 100 gadus atpakaļ bija zinātniski pierādīts, ka lidot ar uzbūvētu lidaparātu nav iespējams, līdz brāļi Vraiti 20 gs. sākumā šo tā laika zinātnisko „patiesību” atcēla.

Jāatceras, ka brīnums nav pretrunā dabas likumiem, bet mūsu izpratnei par dabas likumiem.

 

Ūdens kvalitātes līmeņi

Pensilvānijas universitātes profesors un Starptautiskās Zinātņu akadēmijas loceklis Rastums Rojs uzsver, ka ūdens struktūra ir daudz svarīgāka nekā ūdens ķīmiskais sastāvs.
Zemākais – lai no ūdens nevarētu saindēties; vidējais – lai patiktu ūdens pēc garšas, tas atkarīgs no minerālu sastāva un augstākais – ūdens struktūra, kas dod ķermenim bio-enerģiju ne tikai slapjumu!

Ūdens funkcija nav bagātināt cilvēku ar minerālvielām, šis ir veselīga ēdiena uzdevums. Ūdens ir kā universāls šķīdinātājs, kura uzdevums ir nodrošināt visus orgānus ar pietiekamu daudzumu ūdens. Ķermenī ir līdzīgi kā māja, iedomājieties, ja tiek mazgāti trauki, grīda un drēbes ar nepietiekamu daudzumu ūdens. Tad līdzīgi jūtas arī cilvēka orgāni – smadzenes, aknas, nieres uc. Tad nav jābrīnās, ka ar laiku rodas dažādas nopietnas slimības. Ūdenī šķīst lielākā daļa no zinātniekiem zināmajiem ķīmiskajiem elementiem.

 

 

Vairāk par šo tēmu: