Kā saprast, vai esmu saslimis

Ināra Birzs

Bieži vien, kad nejūtamies labi, sakām, ka esam slimi vai ka piemeklējusi kāda vaina vai kaite, uzskatot visus šos apzīmējumus par sinonīmiem, bet tā nebūt nav. Katram no tiem ir sava nozīme un jēga, ko ir būtiski izprast, jo tas palīdz veidot veiksmīgāku komunikāciju starp ārstu un pacientu, kā arī vieglāk izveidot efektīvu atlabšanas plānu.

  • Kaite – tā ir cilvēka sajūta un izpratne par veselības stāvokli un traucējumiem. Šī vārda lietojums ir piesaistīts individuālai un subjektīvai pacienta interpretācijai par procesiem.
  • Vaina – tās ir vizuāli redzamās un novērtējamās izmaiņas, kuras pamana apkārtējie cilvēki. Tās var būt gan fiziskas, piemēram, cilvēks klibo, vai psihiskas, piemēram, cilvēka uzvedība ir apātiska. Šis jēdziens bieži ir pakļauts sabiedrības kopējai izpratnei par to, kas ir veselības un slimības izpausmes.
  • Slimība – tie ir konkrētu orgānu traucējumi, kuru rezultātā tiek ietekmētas fiziskās un psihiskās funkcijas. Slimību var konstatēt un aprakstīt, izmantojot zinātniskās medicīnas metodes, kā rezultātā tiek noteikta diagnoze. Tā ir esoša neatkarīgi no cilvēka sajūtām un iezīmē to, kas atšķiras no normas.

Bieži vien ir viegli apmulst – par ko ir jāsatraucas un par ko nav. Tad noder dažādi medicīnas palīginstrumenti. Piemēram, ja cilvēks jūtas saguris un šķiet, ka varētu būt tāda kaite kā zems asinsspiediens, tad palīgos nāk asinsspiediena mērītājs ar viegli nolasāmiem datiem, kas vai nu atbilst normai, vai ne, un var konstatēt slimības esību.

Kas ir norma?

Tas ir visbiežāk sastopamais stāvoklis ar vislielāko varbūtību, šis tas neprasa nekādu iejaukšanos un nav iespējams konstatēt nekādas slimības pazīmes. Normas gadījumā ir būtiski atcerēties, ka ir ne tikai viena globālā norma, bet ir arī individuāla norma, ar vecumu saistīta norma un dažādiem citiem parametriem pakļauti stāvokļi, kas var būt norma.

Pretējais ir anomālija, kas ir kaut kas netipisks, prasa ārstēšanos un ir saistīts ar slimību. Piemēram, ja ir sākusies pārmērīga matu izkrišana sievietei pēc grūtniecības. Ir viegli iespējams noteikt, ka tas ir vairāk nekā ierasts un tā ir novirze no sievietes individuālās normas. Šajā gadījumā palīgā nāks vitamīni pret matu izkrišanu, kas ļaus atgriezties normas pozīcijā.

Kas var ietekmēt veselību?

  • Dažādi ar bioloģiju saistīt aspekti. Tie var būt gan nemainīgi (ģenētika), gan pārejoši un atbilstoši attīstībai (pubertāte), gan pārejoši (grūtniecība).
  • Vide, kas iekļauj ne tikai tādas lietas kā laikapstākļi, dzīvesvieta vai ģeogrāfiskais novietojums pasaules kartē, bet arī dažādi vides katastrofu, rūpnieciskie un citi riski, kas var ietekmēt apstākļus.
  • Uzvedības faktori, kurus nosaka dzīvesveids. Tā pamatā ir uztura un kustību paradumi, aroda specifika, vaļasprieki un dažādi ikdienas ieradumi.
  • Veselības sistēma, kas ietekmē slimību attīstības kontroles iespējas, rehabilitāciju un visus citus faktorus, kas iespaido ārstēšanas procesu.

Visus šos faktorus iedala divās grupās – iekšējie un ārējie. Daži no tiem ir kontrolējami, bet daži nav atkarīgi no cilvēka, kas nozīmē, ka tos reizēm nevar iespaidot. Abām grupām ir būtiska ietekme uz cilvēka ikdienu, uzliekot papildu slogu. Tajā brīdī, kad tiek ietekmēta cilvēka veselība, klāt nākt var neērtība, neapmierinātība, nevarība un neveselība, tāpēc ir īpaši būtiski būt kontrolē par notiekošo ar savu ķermeni, atpazīt procesus un risināt problēmas.

Arī minēto jēdzienu lietojums prasa precizitāti, veidojot dziļāku izpratni par situāciju:

  • Neveselība ir fiziskas vai psiholoģiskas izmaiņas, kuru rezultātā ir bojāta anatomiskā struktūra vai ir funkciju zudums. Šajā gadījumā pārmaiņas ir orgānu līmenī.         
  • Nespēja ir neveselības sekas, kuru rezultātā notiek pārmaiņas indivīda ikdienā, neļaujot veikt darbības normālā apjomā.
  • Nevarība ir ierobežojumi, kas radušies neveselības un nespējas rezultātā, būtiski ietekmējot ikdienas procesus. Tie ir dzīves ierobežojumi, kuri liedz pildīt dzimumam, sabiedrībai, vecumam un kultūrai sociālas atbilstošās normas, radot neatbilstību un neiederēšanās sajūtu.

Diemžēl ikdienā mēs bieži izturamies nevērīgi pret sevi, prasām lielu atbildību no citiem, bet neesam gatavi paši saprast, ka bieži vien esam cēlonis un sekas pašu izvēlēm, darbībām un procesiem.

Tieši tāpat, kā mēs izmantojam lietošanas instrukciju dažādām ierīcēm, lai tā efektīvi darbotos, ir būtiski iepazīt un izprast savu ķermeni, lietojot pareizos terminus, apzīmējumus un aprakstus.

Vairāk par šo tēmu: